Tietoa kurssista

Tietokantojen perusteet on 5 op laajuinen tietojenkäsittelytieteen perusopintokurssi, joka esittelee suurten tietomäärien käsittelyyn liittyviä tekniikoita ja haasteita. Tutustumme kurssilla relaatiotietokantoihin ja niihin liittyvään SQL-kieleen.

Kesällä 2020 kurssi muodostuu automaattisesti tarkastettavista SQL-tehtävistä sekä palautettavasta harjoitustyöstä. Kurssiin kuuluu myös aloitusluento sekä viikoittaista ohjausta, joihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Luento ja ohjaus

Kurssilla on yksi luento: verkkoluento to 7.5.2020 klo 16:30–18:00. Luennon tarkoituksena on antaa yleiskuva kurssin aiheista ja suoritustavasta. Luentonauhoite

Kurssin Telegram-ryhmässä voit keskustella netissä muiden opiskelijoiden ja kurssin järjestäjien kanssa. Liity ryhmään

Tehtävät ja arvostelu

Kurssin osasuoritukset ovat SQL-tehtävät ja harjoitustyö, jotka molemmat arvioidaan asteikolla 1–5. Kurssin arvosana on näiden keskiarvo (pyöristettynä ylöspäin).

Sinun tulee saada vähintään arvosana 1 kummastakin osasuorituksesta, jotta saat suorituksen kurssista. Osasuorituksilla on yhteinen deadline ti 30.6.2020.

Yhteystiedot

Kurssin luennoija kesällä 2020 on Antti Laaksonen. Voit ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia tai viestin Telegramissa.