Kurssiblogi

7.7.2020

Kurssin alustava tuloslista on nyt täällä. Joka rivillä on opiskelijanumero, SQL-tehtävien arvosana, harjoitustyön arvosana ja kurssin kokonaisarvosana.

Lisäksi kurssin loppuraportti on täällä. Raportissa on yhteenveto kurssin tuloksista ja palautteesta.

26.6.2020

Kurssi on jo lähellä loppua: SQL-tehtävien ja harjoitustyön deadline on ensi viikon tiistai (30.6. klo 23:59).

Tässä on vinkkilista harjoitustyön raportin viimeistelyyn:

Tehtävä 1

 • Varmista, että koodin pystyy lukemaan mukavasti raportista: fontti on riittävän suuri ja myös pitkät rivit ovat luettavissa (tarvittaessa usealle riville jaettuna).
 • Ei haittaa, vaikka koodi ei olisi helposti kopioitavissa. Harjoitustyön arvostelija käy läpi koodin kokonaiskuvan raportin perusteella mutta ei suorita koodia.

Tehtävä 2

 • Tietokantakaavion kuva voi olla leveä, mutta laita se silti raporttiin alkuperäisessä asennossa eikä käännettynä 90 astetta. Arvioijan on hyvin hankala lukea kaaviota, jos se on käännetty.
 • Tietokannasta riittää antaa CREATE TABLE -komennot, jotka luovat taulut. Ei tarvitse antaa esimerkiksi SELECT- tai INSERT-komentoja.

Tehtävä 3

 • Rivien lisääminen tietokantaan tulisi kestää luokkaa kymmenen sekuntia. Jos se kestää paljon enemmän, varmista, että kaikki lisäykset tehdään yhden transaktion sisällä (alussa BEGIN ja lopussa COMMIT).
 • Ilman indeksiä tulosten hakemisen tulisi kestää luokkaa minuutti ja indeksin kanssa luokkaa sekunti. Jos saat poikkeavia tuloksia, varmista, että suoritat lisäykset ja haut oikein ja mittaat ajan oikein.
 • Käytetty tietokone ja ympäristö vaikuttavat aikoihin, eli yllä olevat ajat ovat vain suuntaa antavia.

Tehtävä 4

 • Pyri siihen, että teksti on helposti ymmärrettävää. Monissa lähteissä asiat on ilmaistu hankalasti ja matemaattisesti, mutta näin ei ole pakko tehdä. Esimerkit helpottavat paljon normaalimuotojen ymmärtämistä.
 • Ei haittaa, jos ylität harjoitustyön ohjeissa annetun sivumäärän, jos pystyt sen ansiosta selittämään asioita paremmin.

16.6.2020

SQL Trainerin tehtävissä 93 ja 94 tulee vertailla käyttäjien kaverilistoja. Kuinka moinen onnistuu SQL:llä?

Hyvä askel kohti ratkaisua on koettaa ensin laskea jokaiselle käyttäjäparille, montako yhteistä kaveria heillä on. Koska jokainen kaverisuhde on oma rivinsä taulussa Kaverit, meidän täytyy pohjimmiltaan vertailla kaverisuhteita toisiinsa yksi kerrallaan.

Seuraava kysely käy läpi päätasolla kaikki käyttäjäparit ja hakee heidän nimensä. Kolmas tulostaulun sarake tulee alikyselystä, joka käy läpi käyttäjien kaverilistat ja vertailee niitä toisiinsa. Tuloksena saamme jokaisesta parista tietoon yhteisten kaverien määrät.

SELECT A.nimi, B.nimi, (SELECT SUM(C.kaveri_id=D.kaveri_id) 
            FROM Kaverit C, Kaverit D
            WHERE C.kayttaja_id=A.id AND D.kayttaja_id=B.id) tulos
FROM Kayttajat A, Kayttajat B;

Tehtävän 93 tilanteessa kyselyn tulos on seuraava:

nimi    nimi    tulos   
---------- ---------- ----------
Uolevi   Uolevi   2     
Uolevi   Maija    0     
Uolevi   Liisa    1     
Uolevi   Kaaleppi  2     
Maija    Uolevi   0     
Maija    Maija    1     
Maija    Liisa    1     
Maija    Kaaleppi  0     
Liisa    Uolevi   1     
Liisa    Maija    1     
Liisa    Liisa    2     
Liisa    Kaaleppi  1     
Kaaleppi  Uolevi   2     
Kaaleppi  Maija    0     
Kaaleppi  Liisa    1     
Kaaleppi  Kaaleppi  2

Tulostaulusta selviää esimerkiksi, että Uolevilla ja Kaalepilla on kaksi yhteistä kaveria sekä että Maijalla ja Liisalla on yksi yhteinen kaveri.

Ehkä oudoin kohta kyselyssä on summa SUM(C.kaveri_id=D.kaveri_id). Tässä käytetään hyväksi SQL:n ehtojen ominaisuutta: jos ehto on tosi, niin sen tulos on luku 1. Alikysely vertaa toisiinsa kaverilistoja ja ehdon tulos on 1 aina, kun löytyy yhteinen kaveri. Niinpä näiden tulosten summa kertoo, montako yhteistä kaveria on yhteensä.

Tällä idealla on mahdollista ratkaista tehtävät 93 ja 94. Niissä pitää vielä ryhmitellä tietoa sopivasti sekä verrata yhteisten kaverien määrää kaikkien kavereiden määrään.

5.6.2020

Tarkastellaan tilannetta, jossa taulussa Elokuvat on elokuvia ja haluamme selvittää, mikä on suurin määrä elokuvia, jotka ovat ilmestyneet samana vuonna. Esimerkiksi taulussa

sqlite> SELECT * FROM Elokuvat;
id     nimi    vuosi   
---------- ---------- ----------
1      Lumikki   1937   
2      Fantasia  1940   
3      Pinocchio  1940   
4      Dumbo    1941   
5      Bambi    1942   

haluttu tulos on 2, koska vuonna 1940 ilmestyi kaksi elokuvaa.

Tämä on vähän hankalalta vaikuttava tilanne, koska meidän tulisi tehdä sisäkkäin kyselyt COUNT, joka laskee ilmestymismääriä, ja sitten MAX, joka hakee suurimman arvon. SQL ei salli kuitenkaan kyselyä SELECT MAX(COUNT(vuosi)) tai vastaavaa.

Voimme ottaa kuitenkin lähtökohdaksi kyselyn, joka ryhmittelee elokuvat vuoden mukaan ja hakee jokaisesta ryhmästä elokuvien määrän:

sqlite> SELECT COUNT(*) FROM Elokuvat GROUP BY vuosi;
COUNT(*) 
----------
1     
2     
1     
1    

Näistä luvuista pitää vielä saada haettua suurin, mikä onnistuu alikyselyn avulla. Tässä tapauksessa kätevä tapa on käyttää alikyselyä niin, että sen tulos on pääkyselyn FROM-osassa, jolloin alikysely luo taulun, josta pääkysely hakee tietoa:

sqlite> SELECT MAX(c) FROM (SELECT COUNT(*) c FROM Elokuvat GROUP BY vuosi);
MAX(c)  
----------
2    

Entä voisiko tehtävän ratkaista ilman alikyselyä? Kyllä, koska voimme järjestää tulokset suurimmasta pienimpään ja valita tulostaulun ensimmäisen rivin:

sqlite> SELECT COUNT(*) c FROM Elokuvat GROUP BY vuosi ORDER BY c DESC LIMIT 1;
c     
----------
2     

2.6.2020

Hyödyllinen taito SQL:ssä on osata laskea kumulatiivinen summa eli jokaiselle riville summa sarakkeen luvuista kyseiselle riville asti. Tarkastellaan esimerkiksi seuraavaa taulua:

sqlite> SELECT * FROM Testi;
id     tulos
---------- ----------
1      200
2      100
3      400
4      100

Voimme laskea kumulatiivisen summan kahden taulun kyselyllä näin:

sqlite> SELECT A.id, SUM(B.tulos) FROM Testi A, Testi B WHERE B.id <= A.id GROUP BY A.id;
id     SUM(B.tulos)
---------- ------------
1      200     
2      300     
3      700     
4      800    

Tässä on ideana, että summa lasketaan taulun A riville ja taulusta B haetaan kaikki rivit, joiden id on pienempi tai sama kuin taulun A rivillä. Halutut summat saadaan laskettua SUM-funktiolla ryhmittelyn jälkeen.

Vastaavaa tekniikkaa voi käyttää muissakin tilanteissa, jos haluamme laskea tuloksen, joka riippuu jotenkin kaikista "pienemmistä" riveistä taulussa.

26.5.2020

SQL Trainerin statistiikka kesän kurssilta on nyt täällä.

Statistiikka näyttää jokaisesta tehtävästä, moniko kurssin osallistuja on ratkonut sen tällä hetkellä.

Tällä hetkellä eniten ratkaistuja on tehtävässä 1 (458 ratkaisijaa) ja vähiten ratkaistuja on tehtävässä 95 (20 ratkaisijaa).

21.5.2020

Harjoitustyön ohje on nyt julkaistu. Harjoitustyö muodostuu neljästä tehtävästä, jotka palautetaan raporttina 30.6. mennessä.

Harjoitustyön ohjeessa kerrotaan myös, miten voit ilmoittautua kurssille. Tämä täytyy tehdä 29.6. mennessä, jotta voit palauttaa harjoitustyön.

18.5.2020

Tällä viikolla kurssin ohjausta järjestetään Telegramissa erityisesti ti 19.5. välillä 14–18 sekä pe 22.5. välillä 14–18.

Telegramissa on ollut jo hyvin keskustelua, ja neuvoja tehtäviin voi kysyä milloin vain, mutta erityisesti noina aikoina kurssin luennoija on paikalla kanavalla.

Jatkossa viikon ohjausajat ilmoitetaan Telegramissa maanantaisin. Ajat saattavat vaihdella viikoittain kurssin aikana.

11.5.2020

SQL Trainer antaa nyt tehtävän ratkaisemisen jälkeen mahdollisuuden katsoa tehtävän mallivastauksen.

Jokaisessa tehtävässä mallivastaus on yksi mahdollinen tapa ratkaista tehtävä. Kuitenkin monissa tehtävissä on monia erilaisia lähestymistapoja, eli ei kannata huolestua, jos mallivastaus on erilainen kuin oma ratkaisu.

Jos keksit johonkin tehtävään selvästi mallivastausta paremman ratkaisun, niin kerrothan kurssin luennoijalle!

7.5.2020

Kurssi alkaa tänään. Tervetuloa kurssille!