Harjoitustyön tehtävät

Tehtävä 1: Tiedon hakeminen

Olemassa olevassa tietokannassa on tietoa kursseista ja suorituksista. Tietokannan taulujen rakenne on seuraava:

CREATE TABLE Opiskelijat (id INTEGER PRIMARY KEY, nimi TEXT);
CREATE TABLE Opettajat (id INTEGER PRIMARY KEY, nimi TEXT);
CREATE TABLE Kurssit (id INTEGER PRIMARY KEY, nimi TEXT, laajuus INTEGER, opettaja_id INTEGER REFERENCES Opettajat);
CREATE TABLE Suoritukset (id INTEGER PRIMARY KEY, opiskelija_id INTEGER, kurssi_id INTEGER, arvosana INTEGER, paivays DATE);

Saat ladattua tietokannan itsellesi SQLite-tiedostona tästä. Voit tutkia tietokantaa SQLite-tulkissa, jotta saat paremman kuvan sen sisällöstä. Tietokannan sisältö on luotu satunnaisesti tätä tehtävää varten.

Tehtäväsi on laatia tietokantaa käyttävä ohjelma, jossa on seuraavat toiminnot:

 1. Laske annettuna vuonna saatujen opintopisteiden yhteismäärä.
 2. Tulosta annetun opiskelijan kaikki suoritukset.
 3. Laske annetun kurssin kaikkien suoritusten keskiarvo.
 4. Tulosta top x eniten opintopisteitä antaneet opettajat.

Seuraavassa on esimerkki siitä, miten ohjelmasi tulee toimia. Toteuta ohjelma niin, että sen toiminta vastaa tarkasti alla olevaa mallia. Voit myös verrata ohjelmasi toimintaa esimerkkiin ja varmistaa sen avulla, että ohjelmasi toimii oikein.

Esimerkkitulostus
Valitse toiminto: 1
Anna vuosi: 2014
Opintopisteiden määrä: 274168
Valitse toiminto: 2
Anna opiskelijan nimi: Anni Virtanen
kurssi     op  päiväys    arvosana
TKT3617    5  2000-03-21   3  
TKT2155    10  2000-08-22   3  
TKT1414    6  2000-11-26   2  
TKT3013    10  2000-12-04   5  
TKT7048    10  2000-12-19   3 
... (rivejä välissä)
TKT9787    2  2018-12-12   2  
TKT8115    5  2019-01-24   1  
TKT1056    6  2019-03-25   3  
TKT9986    10  2019-04-21   5  
TKT5884    10  2019-08-30   2 
Valitse toiminto: 2
Anna opiskelijan nimi: Uolevi Salmela
Opiskelijaa ei löytynyt
Valitse toiminto: 3
Anna kurssin nimi: TKT4609
Keskiarvo: 3.03
Valitse toiminto: 3
Anna kurssin nimi: TKT1111
Kurssia ei löytynyt
Valitse toiminto: 4
Anna opettajien määrä: 10
opettaja       op 
Mervi Immonen    124692
Otto Mattila     110474
Ari Toivanen     87136
Jouni Mäkinen    87022
Merja Lehto     86554
Jussi Leino     85083
Katja Parviainen   83947
Leena Hiltunen    83661
Jouni Tikkanen    82821
Veeti Penttinen   82111
Valitse toiminto: 5

Ohjelman vaatimukset:

 • Ohjelman kaikki toiminnot toimivat oikein.
 • Kyselyissä ei haeta ylimääräistä tietoa, ja tulokset haetaan yksittäisellä kyselyllä, kun se on luontevaa.
 • Kyselyissä ei käytetä alikyselyjä.
 • Käyttäjän antamat tiedot annetaan kyselyille parametreina.
 • Ohjelma antaa järkevän tuloksen myös, jos tietoa ei löydy.

Voit toteuttaa ohjelman haluamallasi ohjelmointikielellä. Kurssilla annetaan ohjausta Java- ja Python-kielissä, joiden käyttämiseen on myös neuvoja tässä:

Tehtävä 2: Tietokannan suunnittelu

Tehtäväsi on suunnitella tietokanta, jota voitaisiin käyttää YouTuben kaltaisen videopalvelun taustalla. Suunnittele tietokanta niin, että siihen voidaan tallentaa tietosisältö seuraavia toimintoja varten:

 1. Käyttäjä voi etsiä videoita antamalla sanan, joka esiintyy videon nimessä tai kuvauksessa.
 2. Käyttäjä voi arvioida videon (peukku ylös tai alas) ja videon yhteydessä näkyy yhteenveto käyttäjien arvioista. Sama käyttäjä voi antaa vain yhden arvion videolle.
 3. Videon alla näkyy kommentteja käyttäjiltä. Myös näissä voi antaa arvion samaan tapaan kuin videossa (peukku ylös tai alas, vain yksi arvio samalta käyttäjältä).
 4. Käyttäjä voi perustaa oman kanavan ja julkaista siellä videoita. Kanavan sisällä videoita voi luokitella sarjoihin.
 5. Käyttäjä voi tilata toisen käyttäjän kanavan, jolloin hän saa tietoa uusista videoista.
 6. Videoissa näkyy katsojien määrä ja kanavissa näkyy tilaajien määrä.
 7. Käyttäjä voi luoda soittolistoja, joihin voi valita videoita eri kanavista. Soittolistan videoilla on tietty järjestys.
 8. Käyttäjä voi lähettää viestin toiselle käyttäjälle sekä estää toista käyttäjää lähettämästä viestejä hänelle.

Tehtäväsi on suunnitella, mitä tauluja tietokannassa on, mitä sarakkeita kussakin taulussa on ja miten taulut viittaavat toisiinsa. Jos yllä oleva kuvaus ei kerro jotain yksityiskohtaa, tee jokin järkevä päätös tämän asian suhteen.

Esitä tietokannan rakenne tietokantakaaviona sekä SQL-skeemana. Suunnittele tietokanta luvun 5 periaatteiden mukaisesti ja käytä sopivissa kohdissa luvun 6.1 tekniikoita varmistamaan, että tietokannassa oleva tieto on oikeellista.

Selosta lisäksi jokaisesta yllä olevasta vaatimuksesta (1–8), mitä tietoa tietokantaan tallennetaan, jotta kyseinen vaatimus saadaan toteutettua.

Tässä ohjeessa on neuvoja tietokantakaavion ja SQL-skeeman tekemiseen:

Huom! Sinun ei tarvitse suunnitella, miten videot itsessään tallennetaan eikä miten palvelu osaa suositella käyttäjälle videoita.

Tehtävä 3: Tehokkuus

Tee ohjelma, jonka avulla voidaan suorittaa tietokannan tehokkuustesti. Tehokkuustestin osat ovat:

 1. Ohjelma luo taulun Elokuvat, jossa on sarakkeet id, nimi ja vuosi.
 2. Ohjelma lisää tauluun miljoona riviä, joissa nimenä on satunnainen merkkijono sekä vuotena on satunnainen kokonaisluku väliltä 1900–2000.
 3. Ohjelma suorittaa tuhat kertaa kyselyn, jossa haetaan elokuvien määrä vuonna x. Jokaisessa kyselyssä x valitaan satunnaisesti väliltä 1900–2000.

Toteuta ohjelma niin, että vaiheessa 2 kaikki rivit lisätään saman transaktion sisällä, jotta testi ei vie liian paljon aikaa.

Suorita ohjelman avulla kolme testiä seuraavissa tapauksissa:

 • Tauluun ei lisätä kyselyitä tehostavaa indeksiä.
 • Tauluun lisätään kyselyitä tehostava indeksi ennen vaihetta 2.
 • Tauluun lisätään kyselyitä tehostava indeksi ennen vaihetta 3.

Ilmoita jokaisesta testistä kuhunkin vaiheeseen 1–3 kuluva aika sekä tietokantatiedoston koko testin jälkeen. Miten voit selittää testin tulokset?

Varmista ennen testejä, että vaiheessa 3 kyselysi antavat järkeviä tuloksia, mutta älä tulosta testeissä mitään muuta kuin kunkin vaiheen ajankäyttö.

Liitä raporttiin testien tulokset sekä käyttämäsi ohjelman lähdekoodi.

Voit toteuttaa ohjelman haluamallasi ohjelmointikielellä. Kurssilla annetaan ohjausta Java- ja Python-kielissä, joiden käyttämiseen on myös neuvoja tässä:

Tehtävä 4: Normaalimuodot

Tietokantojen teoriassa normalisointi (normalization) on prosessi, jonka tavoitteena on parantaa tietokannan rakennetta.

 1. Ota selvää, mitä ovat 1., 2., 3., 4. ja 5. normaalimuoto (normal form). Selosta jokaisesta normaalimuodosta omin sanoin ymmärrettävästi, mitä normaalimuoto vaatii ja mitä hyötyä siitä on.
 2. Vertaa normaalimuotoja kurssin materiaalin luvussa 5 annettuihin tietokannan suunnitteluperiaatteisiin. Mitä yhteistä näillä periaatteilla on normaalimuotojen kanssa?

Tässä tehtävässä sinun tulee etsiä tietoa normaalimuodoista verkosta tai kirjallisuudesta kurssin materiaalin ulkopuolelta. Käytä useampaa lähdettä, jotta saat hyvän kuvan asiasta.

Sopiva pituus tälle tehtävälle on noin kaksi sivua tekstiä raportissa. Liitä mukaan lista tehtävässä käyttämistäsi lähteistä.

Huom! Kirjoita selostus niin, että sen voi ymmärtää ilman esitietoja normaalimuodoista, tietokantojen teoriasta tai matematiikasta.