Luku 2

Yhteenvedot

Yhteenvetokysely laskee jonkin yksittäisen arvon taulun riveistä. Esimerkiksi voimme laskea taulun rivien määrän tai sarakkeen kaikkien arvojen summan. Tällaisen kyselyn tulostaulussa on vain yksi rivi.

Koostefunktiot

Yhteenvetokyselyn perustana on koostefunktio, joka laskee yhteenvetoarvon taulun riveistä. Tavallisimmat koostefunktiot ovat seuraavat:

funktiotoiminta
COUNT()laskee rivien määrän
SUM()laskee summan arvoista
MIN()hakee pienimmän arvoista
MAX()hakee suurimman arvoista

Esimerkkejä

Tarkastellaan taas edellisessä aliluvussa luotua taulua Tuotteet:

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
1      retiisi   7     
2      porkkana  5     
3      nauris   4     
4      lanttu   8     
5      selleri   4     

Seuraava kysely hakee taulun rivien määrän:

SELECT COUNT(*) FROM Tuotteet;
COUNT(*)
----------
5

Seuraava kysely hakee niiden rivien määrän, joissa hinta on 4:

SELECT COUNT(*) FROM Tuotteet WHERE hinta=4;
COUNT(*)
----------
2

Seuraava kysely puolestaan laskee summan tuotteiden hinnoista:

SELECT SUM(hinta) FROM Tuotteet;
SUM(hinta)
----------
28

Rivien valinta

Jos COUNT-funktion sisällä on tähti *, kysely laskee kaikki rivit. Jos taas funktion sisällä on sarakkeen nimi, kysely laskee rivit, joissa sarakkeessa on arvo (eli sarake ei ole NULL).

Tarkastellaan esimerkkinä seuraavaa taulua, jossa rivillä 3 ei ole hintaa:

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
1      retiisi   7     
2      nauris   4     
3      lanttu        
4      selleri   4     

Seuraava kysely hakee rivien yhteismäärän:

SELECT COUNT(*) FROM Tuotteet;
COUNT(*) 
----------
4

Seuraava kysely taas hakee niiden rivien määrän, joilla on hinta:

SELECT COUNT(hinta) FROM Tuotteet;
COUNT(hinta)
------------
3

Voimme myös käyttää sanaa DISTINCT, jotta saamme laskettua, montako eri arvoa sarakkeessa on:

SELECT COUNT(DISTINCT hinta) FROM Tuotteet;
COUNT(DISTINCT hinta)
---------------------
2
Jatka tästä seuraavaan osaan: