Luku 2

Ryhmittely

Ryhmittelyn avulla voimme yhdistää rivikohtaista ja koostefunktion antamaa tietoa. Ideana on, että rivit jaetaan ryhmiin GROUP BY -osassa annettujen sarakkeiden mukaan ja tämän jälkeen koostefunktion arvo lasketaan jokaiselle ryhmälle erikseen.

Esimerkki

Tarkastellaan esimerkkinä seuraavaa taulua Tyontekijat, jossa on työntekijöiden tietoja:

id     nimi    yritys   palkka  
---------- ---------- ---------- ----------
1      Anna    Google   8000   
2      Liisa    Google   7500   
3      Kaaleppi  Amazon   5000   
4      Uolevi   Amazon   8000   
5      Maija    Google   9500   
6      Vihtori   Facebook  5000  

Seuraava kysely hakee kunkin yrityksen työntekijöiden määrän:

SELECT yritys, COUNT(*) FROM Tyontekijat GROUP BY yritys;

Kyselyn tulos on seuraava:

yritys   COUNT(*) 
---------- ----------
Amazon   2     
Facebook  1
Google   3  

Tämä tarkoittaa, että Amazonilla on 2 työntekijää, Facebookilla on 1 työntekijä ja Googlella on 3 työntekijää.

Miten ryhmittely toimii?

Äskeisessä kyselyssä ryhmittelyn ehtona on GROUP BY yritys, joten rivit jaetaan ryhmiin sarakkeen yritys mukaan. Tässä tapauksessa ryhmät ovat:

id     nimi    yritys   palkka  
---------- ---------- ---------- ----------
3      Kaaleppi  Amazon   5000   
4      Uolevi   Amazon   8000   
id     nimi    yritys   palkka  
---------- ---------- ---------- ----------
6      Vihtori   Facebook  5000  
id     nimi    yritys   palkka  
---------- ---------- ---------- ----------
1      Anna    Google   8000   
2      Liisa    Google   7500   
5      Maija    Google   9500   

Tämän jälkeen jokaiselle ryhmälle lasketaan rivien määrä koostefunktion COUNT(*) avulla.

Ryhmittely tuottaa tulostaulun, jonka rivien määrä on sama kuin ryhmien määrä. Jokaisella rivillä voi esiintyä ryhmittelyssä käytettyjä sarakkeita sekä koostefunktioita.

Lisää kyselyjä

Seuraava kysely hakee joka yrityksestä palkkojen summan:

SELECT yritys, SUM(palkka) FROM Tyontekijat GROUP BY yritys;
yritys   SUM(palkka)
---------- -----------
Amazon   13000   
Facebook  5000
Google   25000  

Seuraava kysely puolestaan hakee korkeimman palkan:

SELECT yritys, MAX(palkka) FROM Tyontekijat GROUP BY yritys;
yritys   MAX(palkka)
---------- -----------
Amazon   8000  
Facebook  5000
Google   9500

Tulossarakkeen nimentä

Oletuksena tulostaulun sarake saa nimen suoraan kyselyn perusteella, mutta voimme halutessamme antaa myös oman nimen AS-sanan avulla. Tämän ansiosta voimme esimerkiksi selventää, mistä yhteenvetokyselyssä on kyse.

Esimerkiksi seuraavassa kyselyssä toisen sarakkeen nimeksi tulee korkein:

SELECT yritys, MAX(palkka) AS korkein FROM Tyontekijat GROUP BY yritys;
yritys   korkein
---------- ----------
Amazon   8000     
Facebook  5000
Google   9500    

Itse asiassa sana AS ei ole pakollinen, eli voisimme kirjoittaa kyselyn myös näin:

SELECT yritys, MAX(palkka) korkein FROM Tyontekijat GROUP BY yritys;

Rajaus ryhmittelyn jälkeen

Voimme lisätä kyselyyn myös HAVING-osan, joka rajaa tuloksia ryhmittelyn jälkeen. Esimerkiksi seuraava kysely hakee yritykset, joissa on ainakin kaksi työntekijää:

SELECT yritys, COUNT(*) FROM Tyontekijat GROUP BY yritys HAVING COUNT(*) >= 2;
yritys   COUNT(*) 
---------- ----------
Amazon   2     
Google   3   

Voimme myös käyttää koostefunktiota vain HAVING-osassa:

SELECT yritys FROM Tyontekijat GROUP BY yritys HAVING COUNT(*) >= 2;
yritys  
----------
Amazon  
Google  
Jatka tästä seuraavaan osaan: