Luku 2

Kyselyn yleiskuva

SQL-kyselyn yleiskuva on seuraava:

SELECTFROMWHEREGROUP BYHAVINGORDER BY

Kyselystä riippuu, mitkä näistä osista siinä esiintyvät. Tämä on kuitenkin aina järjestys, jossa kyselyn osat sijaitsevat toisiinsa nähden.

Seuraavassa on esimerkki kyselystä, joka sisältää yhtä aikaa kaikki nämä osat.

Esimerkki

Tarkastellaan taulua Tehtavat, jossa on projekteihin liittyviä tehtäviä. Jokaisella tehtävällä on tietty tärkeysaste. Tehtävä on kriittinen, jos sen tärkeysaste on ainakin 3.

id     projekti_id tarkeys  
---------- ----------- ----------
1      1      3     
2      1      4     
3      1      4     
4      2      1     
5      2      5     
6      3      2     
7      3      4     
8      3      5  

Seuraava kysely etsii projektit, joissa on vähintään kaksi kriittistä tehtävää, ja järjestää ne id-numeron mukaan:

SELECT projekti_id, COUNT(*)
FROM Tehtavat
WHERE tarkeys >= 3
GROUP BY projekti_id
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY projekti_id;

Kyselyn tulos on tässä:

projekti_id COUNT(*) 
----------- ----------
1      3     
3      2     

Tämä tarkoittaa, että projektissa 1 on 3 kriittistä tehtävää ja projektissa 3 on 2 kriittistä tehtävää.

Miten kysely toimii?

Kyselyn lähtökohtana ovat kaikki taulussa Tehtavat olevat rivit. Ehto WHERE tarkeys >= 3 valitsee käsittelyyn seuraavat rivit:

id     projekti_id tarkeys  
---------- ----------- ----------
1      1      3     
2      1      4     
3      1      4     
5      2      5     
7      3      4     
8      3      5  

Kyselyssä on käytössä ryhmittely GROUP BY projekti_id, joka jakaa rivit ryhmiin näin:

id     projekti_id tarkeys  
---------- ----------- ----------
1      1      3     
2      1      4     
3      1      4     
id     projekti_id tarkeys  
---------- ----------- ----------
5      2      5     
id     projekti_id tarkeys  
---------- ----------- ----------
7      3      4     
8      3      5  

Osa HAVING COUNT(*) >= 2 valitsee ryhmät, joissa on ainakin kaksi riviä:

id     projekti_id tarkeys  
---------- ----------- ----------
1      1      3     
2      1      4     
3      1      4     
id     projekti_id tarkeys  
---------- ----------- ----------
7      3      4     
8      3      5  

Tulostauluun valitaan joka ryhmästä sarake projekti_id sekä funktion COUNT(*) arvo:

projekti_id COUNT(*) 
----------- ----------
1      3    
3      2     

Järjestystapa on ORDER BY projekti_id, joten rivit järjestetään projektin id-numeron mukaan:

projekti_id COUNT(*) 
----------- ----------
1      3    
3      2     
Jatka tästä seuraavaan osaan: