Luku 3

Yhteenveto tauluista

Voimme käyttää koostefunktioita ja ryhmittelyä myös usean taulun kyselyissä. Ne käsittelevät tulostaulua samalla periaatteella kuin yhden taulun kyselyissä.

Esimerkki

Tarkastellaan edelleen tietokantaa, jossa on tuotteita, asiakkaita ja ostoksia:

Seuraava kysely luo yhteenvedon, joka näyttää jokaisesta asiakkaasta, montako tuotetta hänen ostoskorissaan on ja mikä on tuotteiden yhteishinta.

SELECT A.nimi, COUNT(T.id), SUM(T.hinta)
FROM Asiakkaat A, Tuotteet T, Ostokset O
WHERE A.id = O.asiakas_id AND T.id = O.tuote_id
GROUP BY A.id;

Kyselyn tulos on seuraava:

nimi    COUNT(T.id) SUM(T.hinta)
---------- ----------- ------------
Uolevi   2      9      
Maija    3      19     

Uolevin korissa on siis 2 tavaraa, joiden yhteishinta on 9, ja Maijan korissa on 3 tavaraa, joiden yhteishinta on 19.

Miten kysely toimii?

Kyselyn perusta on tässä:

SELECT * FROM Asiakkaat A, Tuotteet T, Ostokset O
WHERE A.id = O.asiakas_id AND T.id = O.tuote_id;
id     nimi    id     nimi    hinta    asiakas_id tuote_id 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Uolevi   2      porkkana  5      1      2     
1      Uolevi   5      selleri   4      1      5     
2      Maija    1      retiisi   7      2      1     
2      Maija    4      lanttu   8      2      4     
2      Maija    5      selleri   4      2      5   

Kun kyselyyn lisätään ryhmittely GROUP BY A.id, rivit jakautuvat kahteen ryhmään sarakkeen A.id mukaan:

id     nimi    id     nimi    hinta    asiakas_id tuote_id 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Uolevi   2      porkkana  5      1      2     
1      Uolevi   5      selleri   4      1      5     
id     nimi    id     nimi    hinta    asiakas_id tuote_id 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2      Maija    1      retiisi   7      2      1     
2      Maija    4      lanttu   8      2      4     
2      Maija    5      selleri   4      2      5   

Näille ryhmille lasketaan sitten tuotteiden määrä (COUNT(T.id)) sekä ostosten yhteishinta (SUM(T.hinta)).

Puuttuvan rivin ongelma

Kysely toimii sinänsä hyvin, mutta jotain puuttuu:

nimi    COUNT(T.id) SUM(T.hinta)
---------- ----------- ------------
Uolevi   2      9      
Maija    3      19     

Kyselyn puutteena on vielä, että tuloksissa ei ole lainkaan kolmatta tietokannassa olevaa asiakasta eli Aapelia. Koska Aapelin korissa ei ole mitään, Aapelin rivi ei yhdisty minkään muun rivin kanssa eikä pääse osaksi tulostaulua.

Olemme törmänneet ongelmaan, mutta onneksi löydämme siihen ratkaisun tämän luvun lopussa.

Jatka tästä seuraavaan osaan: