Luku 3

Yhteenveto toimivaksi

Nyt voimme pureutua aiempaan ongelmaan, jossa yhteenvetokyselystä puuttui tietoa. Tietokannassamme on seuraavat taulut:

Muodostimme yhteenvedon ostoskoreista seuraavalla kyselyllä:

SELECT A.nimi, COUNT(T.id), SUM(T.hinta)
FROM Asiakkaat A, Tuotteet T, Ostokset O
WHERE A.id = O.asiakas_id AND T.id = O.tuote_id
GROUP BY A.id;

Kuitenkin ongelmaksi tuli, että Aapeli puuttuu yhteenvedosta:

nimi    COUNT(T.id) SUM(T.hinta)
---------- ----------- ------------
Uolevi   2      9
Maija    3      19

Ratkaisu

Ongelman syynä on, että Aapelin ostoskori on tyhjä eli kun kysely valitsee yhdistelmiä taulujen riveistä, ei ole mitään sellaista riviä, jolla esiintyisi Aapeli. Ratkaisu ongelmaan on käyttää LEFT JOIN -syntaksia näin:

SELECT A.nimi, COUNT(T.id), SUM(T.hinta)
FROM Asiakkaat A LEFT JOIN Ostokset O ON A.id = O.asiakas_id
         LEFT JOIN Tuotteet T ON T.id = O.tuote_id
GROUP BY A.id;

Nyt myös Aapeli ilmestyy mukaan yhteenvetoon:

nimi    COUNT(T.id) SUM(T.hinta)
---------- ----------- ------------
Uolevi   2      9      
Maija    3      19     
Aapeli   0           

Koska Aapelin ostoskorissa ei ole tuotteita, hintojen summaksi tulee NULL. Voimme vielä parantaa kyselyä IFNULL-funktion avulla:

SELECT A.nimi, COUNT(T.id), IFNULL(SUM(T.hinta),0)
FROM Asiakkaat A LEFT JOIN Ostokset O ON A.id = O.asiakas_id
         LEFT JOIN Tuotteet T ON T.id = O.tuote_id
GROUP BY A.id;

Tämän seurauksena mahdollinen NULL muuttuu arvoksi 0:

nimi    COUNT(T.id) IFNULL(SUM(T.hinta),0)
---------- ----------- ----------------------
Uolevi   2      9      
Maija    3      19     
Aapeli   0      0

Palaamme NULL-arvojen käsittelyyn tarkemmin luvussa 4.

Miten kysely toimii?

Kun kyselyssä on useita LEFT JOIN -osia, tulkintana on, että ne yhdistävät tauluja vasemmalta oikealle. Yllä olevassa kyselyssä voimme ajatella, että ensimmäinen vaihe yhdistää taulut Asiakkaat ja Ostokset:

SELECT * FROM Asiakkaat A LEFT JOIN Ostokset O ON A.id = O.asiakas_id;
id     nimi    asiakas_id tuote_id 
---------- ---------- ---------- ----------
1      Uolevi   1      2     
1      Uolevi   1      5     
2      Maija    2      1     
2      Maija    2      4     
2      Maija    2      5     
3      Aapeli  

Toinen vaihe puolestaan yhdistää yllä olevan tulostaulun ja taulun Tuotteet:

SELECT * FROM Asiakkaat A LEFT JOIN Ostokset O ON A.id = O.asiakas_id
             LEFT JOIN Tuotteet T ON T.id = O.tuote_id;
id     nimi    asiakas_id tuote_id  id     nimi    hinta   
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Uolevi   1      2      2      porkkana  5     
1      Uolevi   1      5      5      selleri   4     
2      Maija    2      1      1      retiisi   7     
2      Maija    2      4      4      lanttu   8     
2      Maija    2      5      5      selleri   4     
3      Aapeli   

Molemmissa vaiheissa Aapeli pääsee osaksi tulostaulua, koska kyseinen rivi ei täsmää minkään oikean taulun rivin kanssa.