Luku 5

Toisteinen tieto

Periaate: Jokainen tieto on tasan yhdessä paikassa tietokannassa. Tietokannassa ei ole tietoa, jonka voi laskea tai päätellä tietokannan muun sisällön perusteella.

Tätä periaatetta seuraamalla tietokannan sisällön päivittäminen on helppoa, koska päivitys riittää tehdä yhteen paikkaan eikä se vaikuta tietokannan muihin osiin.

Esimerkki 1

Tallennamme järjestelmään käyttäjien lähettämiä viestejä seuraavaan tapaan:

SELECT * FROM Viestit;
id     kayttaja  viesti   
---------- ---------- --------------
1      Anna123   Missä olet?
2      Joulupukki Bussissa vielä
3      Anna123   Meneekö kauan?
4      Joulupukki 5 min  

Tämä on muuten toimiva ratkaisu, mutta tietokannan sisältöä on hankalaa päivittää, jos käyttäjä päättää vaihtaa nimeään. Esimerkiksi jos Anna123 haluaa muuttaa nimeään, muutos täytyy tehdä jokaiseen viestiin, jonka hän on lähettänyt.

Parempi ratkaisu on toteuttaa tietokanta niin, että käyttäjän nimi on vain yhdessä paikassa. Luonteva paikka tälle on taulu, joka sisältää käyttäjät:

SELECT * FROM Kayttajat;
id     nimi
---------- ----------
1      Anna123
2      Joulupukki

Muissa tauluissa on vain viitteenä käyttäjän id-numero, joka on muuttumaton tieto:

SELECT * FROM Viestit;
id     kayttaja_id viesti   
---------- ----------- --------------
1      1      Missä olet?
2      2      Bussissa vielä
3      1      Meneekö kauan?
4      2      5 min  

Tämän jälkeen käyttäjän nimen muuttaminen on helppoa, koska muutos riittää tehdä taulun Kayttajat yhteen riviin ja muutos päivittyy heti kaikkialle, koska muissa tauluissa viitataan edelleen oikeaan riviin.

Tämä monimutkaistaa kyselyjä, koska meidän täytyy hakea tietoa useista tauluista, mutta ratkaisu on kuitenkin kokonaisuuden kannalta hyvä.

Esimerkki 2

Tallennamme tietokantaan tietoa opiskelijoiden suorituksista. Tietokannasta voidaan kysyä, montako opintopistettä opiskelija on suorittanut.

Seuraavassa tietokannassa jokaisen opiskelijan yhteyteen on tallennettu tieto, montako opintopistettä hän on suorittanut:

sqlite> SELECT * FROM Opiskelijat;
id     nimi    op    
---------- ---------- ----------
1      Maija    20    
2      Uolevi   10  
sqlite> SELECT * FROM Suoritukset;
id     opiskelija_id kurssi_id  op    
---------- ------------- ---------- ----------
1      1       1      5     
2      1       2      5     
3      1       4      10    
4      2       1      5     
5      2       3      5     

Tämän ansiosta on helppoa hakea opiskelijan opintopisteiden yhteismäärä:

SELECT op FROM Opiskelijat WHERE nimi='Maija';

Kuitenkin tietokannassa on toisteista tietoa: taulun Opiskelijat sarakkeen op sisältö voidaan laskea taulun Suoritukset avulla. Ongelmana on, että jos lisäämme tai poistamme suorituksen, niin joudumme tekemään muutoksen kahteen eri tauluun. Jos muutos unohtuu tehdä tai epäonnistuu, tietokantaan tulee ristiriitaista tietoa.

Pääsemme eroon toisteisesta tiedosta poistamalla sarakkeen op taulusta Opiskelijat:

sqlite> SELECT * FROM Opiskelijat;
id     nimi    
---------- ---------- 
1      Maija   
2      Uolevi  

Tämän muutoksen seurauksena on vaikeampaa selvittää opiskelijan opintopisteet, koska meidän täytyy laskea tieto suorituksista lähtien:

SELECT SUM(S.op) FROM Suoritukset S, Opiskelijat O WHERE S.opiskelija_id=O.id AND O.nimi='Maija';

Tämä on kuitenkin kokonaisuutena hyvä muutos, koska nyt voimme huoletta muutella suorituksia ja luottaa siihen, että saamme aina haettua oikean tiedon opiskelijan opintopisteistä.

Jatka tästä seuraavaan osaan: